2008????????

???Jana Khokhlova / Sergei Novitski ?2008????????????203.26???? Ice Dancing ?3???...